ES SUSPÉN TEMPORALMENT EL PAGAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC

ES SUSPÉN TEMPORALMENT EL PAGAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC

La Generalitat de Catalunya ha impulsat la gratuïtat temporal del transport públic, mentre sigui vigent l'estat d'alarma regulat pel Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març. Aquesta és una mesura que vol reconèixer la tasca i facilitar la mobilitat de les persones treballadores de serveis essencials, en la contenció del COVID-19.

La gratuïtat d’aquests serveis de transport públic estarà vigent des del 2 d'abril i mentre ho estigui el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població durant l’emergència pel coronavirus.

Les persones que viatgin en transport públic resten coberts per l’assegurança obligatòria de viatgers.


ALTRES NOTÍCIES

TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

El Real Decret-llei 20/2022, de 28 de desembre aprova per part de l’Estat l’aportació per a la reducció del 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport col·lectiu urbà i interurbà.

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Canovelles