SAGALÉS POSA EN MARXA UNA SÈRIE DE MESURES PREVENTIVES A CAUSA DEL COVID-19

SAGALÉS POSA EN MARXA UNA SÈRIE DE MESURES PREVENTIVES A CAUSA DEL COVID-19

Sagalés ha posat en marxa un seguit d’accions preventives per minimitzar el risc de contagi pel  virus Covid-19 dels seus treballadors així com dels usuaris del transport.

El pla de contingència de Sagalés té com a objectiu:

 • Protegir el personal de conducció i d’atenció al client, així com al personal de serveis corporatius i operatius
 • Protegir als usuaris dels diferents sistemes de transport operats per Sagalés
 • Garantir la prestació del servei de transport en cas de baixes de personal
 • Garantir la continuïtat de l’activitat dels departaments corporatius i operatius del grup

Pel que fa al transport públic en autobús, el protocol activat contempla les següents accions:

 • Tancament de tots els punts d’atenció presencial que no disposin de separació física entre agent i usuari
 • No serà possible comprar bitllet de transport a bord del bus
 • Establiment d’un perímetre de seguretat pel conductor amb l’anul·lació de les places de seient laterals i del darrere.
 • Accés exclusiu al bus amb títols multiviatge
 • No serà possible fer bescanvis (hi haurà mecanismes de compensació per a títols no fets servir)
 • Evitar interactuar amb el conductor
 • Evitar aglomeracions a les parades i mantenir la distància de seguretat a bord
 • Es reforçaran els sistemes d’atenció telemàtica (web, app, email, xarxes socials)
 • Intensificació de tots els protocols d’higiene i desinfecció de la flota i instal·lacions, especialment aquelles zones on el contacte i la fricció és més habitual.
 • Desinfecció bacteriana dels vehicles amb emissors d’ozó.
 • Instal·lació de forma progressiva de dispensadors de gel higienitzant a la flota així com als punts d’atenció al client
 • Es recomana a la població de risc que no en faci ús del transport públic

 

Pel que fa a l’activitat dels departaments centrals i bases operatives, el pla de contingència inclou:

 • Anul·lar totes les reunions presencials i fer us de sistemes telemàtics
 • Anul·lar totes les formacions presencials
 • Restringir les visites externes a les nostres instal·lacions
 • Garantir la distància mínima de seguretat en aquells llocs de treball on no sigui possible el teletreball
 • Intensificació dels protocols d’higiene i desinfecció de les instal·lacions i llocs de treball compartits
 • Restringir l’ús dels espais comuns per garantir la distància mínima de seguretat
 • Instal·lació de dispensadors de gel higienitzant a disposició dels treballadors
 • Foment del teletreball per aquells llocs de treball que ho permetin.
 • Repartiment d’EPI’s tals com dispensadors de solució hidroalcohòlica individuals i col·lectius i guants de làtex
 • Divulgació de material informatiu sobre el Covid-19 amb informació sobre símptomes, recomanacions, com actuar, etc.

ALTRES NOTÍCIES

TARIFES 2024 ATM BARCELONA

TARIFES 2024 ATM BARCELONA

L'ATM de Barcelona va acordar de nou en el consell d’administració de l’ATM mantenir finalment els descomptes del 50% en els abonaments T-usual i T-jove.

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Canovelles