TRANSGRAN REP EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL

TRANSGRAN REP EL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL

Transgran, el servei urbà dels municipis de Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles, ha obtingut el distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient. 

Aquest certificat, és un sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Així doncs, Transgran es suma a les mesures previstes en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, marcada pel 2020, a la conurbació de Barcelona. Amb la finalitat d'assolir els nivells de qualitat de l'aire per a les partícules (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) que determina la legislació europea.

Amb la reducció de les emissions de contaminants que afecten actualment a les ciutats (PM10 i NO2), s'aconsegueix minimitzar els impactes ambientals i una reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provinents del transport.

 


ALTRES NOTÍCIES

TARIFES 2024 ATM BARCELONA

TARIFES 2024 ATM BARCELONA

L'ATM de Barcelona va acordar de nou en el consell d’administració de l’ATM mantenir finalment els descomptes del 50% en els abonaments T-usual i T-jove.

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Canovelles