LA T-DIA AMPLIA LA SEVA VALIDESA A 24 HORES

LA T-DIA AMPLIA LA SEVA VALIDESA A 24 HORES

A partir d'avui, la targeta T-Dia passa a tenir una validesa de 24 hores, comptadores des del moment de la seva primera validació. Aquest títol unipersonal de transport integrat finalitza ara la seva vigència coincidint amb l’acabament del servei del dia en què s’usa. 

La T-Dia permet realitzar durant una jornada un nombre il·limitat de viatges, d’una a sis zones tarifàries. És, per tant, una targeta pensada per al viatger ocasional o turista, que el veu com una molt bona opció a l’hora de moure’s amb transport públic a l’àrea de Barcelona, atès que integra els diversos serveis regulars ferroviaris (Metro, FGC, Rodalies, Tramvia) i d’autobús (urbà, metropolità i interurbà). Donada aquesta realitat, l’ATM en millora ara les prestacions estenent la validesa del títol a 24 hores a partir de la primera validació. La validesa que tenia fins ara, el dia natural i fins a la finalització del servei, ocasionava una limitació al viatger segons el moment del dia en què el comencés a utilitzar. Durant el 2016, el sistema tarifari integrat va comptabilitzar més de 180.000 unitats de T-Dia venudes. 

 

 

 

 


ALTRES NOTÍCIES

TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

TARIFES DELS TRANSPORT PÚBLIC 2023

El Real Decret-llei 20/2022, de 28 de desembre aprova per part de l’Estat l’aportació per a la reducció del 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport col·lectiu urbà i interurbà.

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de La Roca del Vallès
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Canovelles